ĐI CÂU CÁ TRA TRỘM VÀ CÁI KẾT |  HUYNH KHOA FISHINGvideo clip câu cá tra này là huỳnh khoa đi câu cá tra ở một cái ao nuôi cá tra mà bỏ rồi, ngta cũng thu hoạch rồi, nhưng còn sót cá, và ngta thấy mình câu…

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.