Fishing — Cần tay bãi 1,8 — 2,8m, cần 2 khúc lure 1,3 — 2,1m và các đơn hàng đã gửiĐiện thoại liên hệ: 0819 543 331 do đổi đầu 11 số sang 10 số liên hệ trưa (10h — 13h, chiều từ 4h 30, giờ hành chính nhắn tin, ko nghe máy được các bác…

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.